KAUFLAND WYCOFAŁ WNIOSEK W SPRAWIE PRZEJĘCIA SKLEPU E.LECLERC W KIELCACH

Kaufland wycofał wniosek w sprawie przejęcia sklepu E.Leclerc w Kielcach

26.08.2021 r.

  • Spółka Kaufland Polska Markety wycofała wniosek o przejęcie prawa do powierzchni handlowej wykorzystywanej przez hipermarket E.Leclerc w Kielcach.
  • Wcześniej Prezes UOKiK przedstawił zastrzeżenia do koncentracji, w których wskazał, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku.
  • Byłoby to niekorzystne dla konsumentów z Kielc i konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami.

Koncentracja miała polegać na nabyciu przez Kaufland Polska Markety części mienia spółki Wanship, czyli obiektu handlowego w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach, w którym działa sklep E.Leclerc.

W tej sprawie konieczne było przeprowadzenie badania rynku i weryfikacja danych przedstawionych przez przejmującą spółkę we wniosku o zgodę na transakcję. Postępowanie zostało skierowane do II etapu, w którym analiza wykazała, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji. Prezes UOKiK przedstawił przedsiębiorcy zastrzeżenia, po których spółka Kaufland Polska Markety wycofała swój wniosek.

Koncentracja mogłaby doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku w hipermarketach, supermarketach i dyskontach. Negatywnymi skutkami dla konsumentów mogłoby być m.in. ograniczenie swobody wyboru sieci handlowej, w której chcą robić zakupy – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. 

W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji w wyniku dokonania koncentracji, Prezes UOKiK przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec planowanej transakcji.

Pliki do pobrania:

Więcej informacji: UOKIK