SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI EUROPEJSKIEGO CENTRUM KONSUMENCKIEGO (ECK) Z WOJEWÓDZKIM INSPEKTORATEM INSPEKCJI HANDLOWEJ W KIELCACH

Spotkanie przedstawicieli Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK) z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Kielcach

14.09.2021 r.


W dniu 14 września 2021 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK).

W spotkaniu wzięli udział: Pan Wojciech Szczerba – Koordynator Zespołu Prawników ECK Polska, Pani Emilia Ekiert-Jurusik – doradca ECK oraz Pani Urszula Łutczyk – Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wraz z pracownikami Inspektoratu. Wizyta miała na celu m.in. wymianę doświadczeń, omówienie transgranicznych problemów konsumenckich, a także skarg na zagranicznych przedsiębiorców związanych z zakupami i podróżami po Europie.

Należy przypomnieć, że ECK Polska jest członkiem sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) obejmuje 30 centrów we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, a także Islandii, Norwegii.

Europejskie Centrum Konsumenckie udziela bezpłatnych porad w sporach transgranicznych konsumentom z Polski, którzy mają problemy z zagranicznym przedsiębiorcą. Pomaga także rozwiązywać w sposób pozasądowy spory obywateli państw, w których działa sieć ECC-Net z przedsiębiorcami z Polski.

Dziękujemy serdecznie za wizytę oraz merytoryczną dyskusję.