ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA - 15 MARCA 2023 ROKU


Światowy Dzień Konsumenta, który obchodzimy 15 marca, to święto każdego z nas. Wszyscy jesteśmy konsumentami. Codziennie zawieramy mniejsze, bądź większe umowy zakupu.

Dlatego szczególnie w tym dniu, chcielibyśmy Państwu przypomnieć o prawach jakie nam przysługują.

Bądźmy świadomymi konsumentami i nie dajmy się oszukać. Poznajmy nowe zasady reklamacji wadliwych produktów oraz lepszą ochronę seniorów, kupujących na pokazach i wycieczkach.

Od dnia 1 stycznia 2023 roku konsumenci składają reklamację do sprzedawcy na podstawie ustawy o prawach konsumenta:
 1. Nadal sprzedawca ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację – jeśli tego nie zrobi, uważa się, że uznał reklamację.
 2. Ochrona kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową wynosi 2 lata.
 3. Jeśli towar ma wady, konsument może żądać w pierwszej kolejności jego naprawy albo wymiany.
 4. Jeżeli sprzedawca nie uznał reklamacji lub nie naprawił towaru, wówczas konsument może żądać zwrotu gotówki lub obniżenia ceny towaru.
Ponadto konsument może wybrać za podstawę prawną reklamacji – gwarancję. Jednakże wybierając ten sposób reklamacji, wiążą nas zapisy zawarte w karcie gwarancyjnej. Za reklamację odpowiada wówczas gwarant, wskazany w dokumencie gwarancyjnym. To gwarant decyduje, na jaki okres udziela gwarancji.

Ustawa o prawach konsumenta wprowadza również poważne zmiany, gdy kupujemy rzeczy na pokazach, wycieczkach oraz online:
 1. Jeżeli konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania albo wycieczki – termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.
 2. Wprowadzono zakaz przyjmowania zapłaty za towar przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, dotyczy to umów zawieranych podczas pokazu lub wycieczki.
 3. Nie można już zawierać umów kredytowych podczas pokazu lub wycieczki.
Nadal polskie ustawodawstwo nie reguluje zwrotu pełnowartościowego towaru do sklepu stacjonarnego – dlatego przyjęcie towaru zależy wówczas  od dobrej woli sprzedawcy. Natomiast kupując w sklepie internetowym mamy 14 dni na zwrot towaru i nie musimy podawać powodu zwrotu.

W przypadku powstania sporu reklamacyjnego, Inspekcja Handlowa zaprasza konsumentów do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie negocjacyjne, które jest polubowne i ugodowe - wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy. Wniosek znajduje się na stronie internetowej urzędu. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z negocjatorami: 41 366 19 41 wew. 104. 


Zachęcamy również do zapoznania się z poniższymi informacjami:

RAPORT KOMISJI EUROPEJSKIEJ - POLSKA W GRONIE LIDERÓW WŚRÓD PAŃSTW DBAJĄCYCH O BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW

Raport Komisji Europejskiej - Polska w gronie liderów wśród państw dbających o bezpieczeństwo produktów

14.03.2023 r.

 • W 2022 r. UOKiK przekazał 173 zgłoszenia dotyczące ponad 1,6 mln sztuk niebezpiecznych produktów do systemu Safety Gate/RAPEX. Ta liczba plasuje nas na 3. miejscu wśród krajów uczestniczących w systemie (za Niemcami i Francją).
 • Polska jest również na 2. miejscu jeśli chodzi o wycofania bądź odzyskania od konsumentów niebezpiecznych produktów (za Portugalią).
 • Najwięcej zgłoszeń dotyczyło zabawek, sprzętu elektrycznego i oświetleniowego oraz maszyn. Zobacz poniżej przykłady produktów, które usunęliśmy z rynku.

Czytaj więcej...

DZIAŁALNOŚĆ UOKIK W 2022 ROKU

Działalność UOKiK w 2022 roku

08.03.2023 r.

 • Ponad 950 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, prawie 430 mln zł nałożonych kar.
 • Blisko 20 tys. kontroli sprawdzających jakość i bezpieczeństwo zabawek, ubrań oraz produktów codziennego użytku.
 • Przedstawiamy podsumowanie działań UOKiK w 2022 r.

Czytaj więcej...

NIEBEZPIECZNA ELEKTRONIKA - KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ

Niebezpieczna elektronika - kontrola Inspekcji Handlowej

10.02.2023 r.

 • Sprawdziliśmy oznakowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz to, czy nie są w nim przekroczone dozwolone ilości niebezpiecznych dla zdrowia substancji, takich jak ołów i kadm.
 • Testowaliśmy m.in. telefony, słuchawki, tablety dostępne w sklepach i hurtowniach. Zakwestionowaliśmy co 5 produkt.
 • Zobacz, czy urządzenie, z którego korzystasz, znajduje się na liście zakwestionowanych produktów.

Czytaj więcej...

NIE DAĆ SIĘ CZADOWI. WSPÓLNA KONTROLA UOKIK, IH I KAS

Nie dać się czadowi. Wspólna kontrola UOKIK, IH I KAS

27.01.2023 r.

 • Tlenek węgla to cichy zabójca – nie ma smaku, zapachu ani barwy. Sprawny czujnik czadu zmniejsza zagrożenie zatruciem czadem.
 • Publikujemy wyniki wspólnego projektu UOKiK, IH i KAS – kontroli bezpieczeństwa ok. 13 tys. urządzeń importowanych spoza Unii Europejskiej.
 • Tylko jeden model czujnika nie przeszedł badań laboratoryjnych. Najwięcej błędów dotyczyło oznakowania produktów. Pobierz raport i wykaz skontrolowanych urządzeń.

Czytaj więcej...

UOKIK SPRAWDZI, CZY PRODUCENCI ODZIEŻY LAVARD I LORD PODAWALI PRAWDZIWY SKŁAD SUROWCOWY UBRAŃ

UOKiK sprawdzi, czy producenci odzieży Lavard i Lord podawali prawdziwy skład surowcowy ubrań

19.01.2023 r.

 • Prezes UOKiK, na podstawie wyników kontroli Inspekcji Handlowej, wszczął postępowania wyjaśniające wobec spółek: Polskie Sklepy Odzieżowe (producenta m.in. ubrań Lavard) i Lord.
 • Etykiety muszą zawierać prawdziwe informacje – to odpowiedzialność producentów.

Czytaj więcej...

PRZYDATNE INFORMACJE Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

PRZYDATNE INFORMACJE Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

18.01.2023 r.

Przed zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka, Inspekcja Handlowa informuje o zmianach przepisów prawa, które zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia 2023 roku, a które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji o zakupie przez seniorów.Wśród istotnych zmian norm prawa jest nowelizacja ustawy o prawach konsumenta, która reguluje sposób dokonywania zakupów na pokazach, wycieczkach, online lub przez telefon.

Pamiętajmy o tym, że:

1. Jeżeli konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni. W pozostałych przypadkach termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni i nadal nie musimy podawać powodu rezygnacji z zakupu. Należy jedynie wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy do sprzedawcy w ustawowym terminie. 

2. Wprowadzono zakaz przyjmowania zapłaty za towar przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Dotyczy to umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty u konsumenta. Dzięki temu rozwiązaniu konsument będzie mógł odstąpić od umowy w ustawowym terminie bez obaw, że poniesie straty finansowe. Przepis ten nie ma zastosowania, jeśli pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie. 

3. Umowa dotycząca usług finansowych nie może być zawarta podczas pokazu lub  wycieczki np. umowa pożyczki. Jednakże przepis ten nie ma zastosowania, jeśli pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania konsumenta na jego wyraźne zaproszenie. 

4. Kupujący będzie mógł reklamować towar przez okres 2 lat od daty zakupu. Jednak w pierwszej kolejności konsument będzie mógł żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Natomiast zwrot pieniędzy (częściowy lub całkowity) będzie możliwy dopiero w kolejnym etapie dochodzenia roszczeń.  


Na szczególną uwagę zasługuje również nowelizacja ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, która stanowi, iż:

1. Każdy przedsiębiorca, który ogłasza promocję lub wyprzedaż musi podać oprócz aktualnej, obniżonej ceny, także informację o najniższej cenie danego towaru/usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni poprzedzających obniżkę.

2. W przypadku produktów szybko psujących się, z krótkim terminem przydatności, sprzedawca obok obniżonej ceny musi uwidocznić informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

3. Natomiast w przypadku produktów/usług będących w ofercie przedsiębiorcy krócej niż 30 dni obok aktualnej, obniżonej ceny uwidacznia się informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania do sprzedaży towaru lub usługi do dnia wprowadzenia obniżki.

 

Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz pogody ducha, uśmiechu i radości każdego dnia.

Niech wnuczęta czerpią z Waszej mądrości życiowej i obdarzają Was niekończącym się szacunkiem i uznaniem.

 

#PRAWAKONSUMENTA2023 - PREZES UOKIK MÓWI "SPRAWDZAM"

#PrawaKonsumenta2023 - Prezes UOKiK mówi "sprawdzam"

16.01.2023 r.

 • Rzekome obniżki cen, fałszywe opinie konsumentów w sieci, źle oznaczone płatne reklamy w wynikach wyszukiwania?
 • Prezes UOKiK sprawdza, jak rynek dostosował się do nowych przepisów wynikających z implementacji dyrektywy Omnibus.
 • Na pierwszy ogień idzie informowanie o obniżkach cen - ruszają kontrole Inspekcji Handlowej w 6 sieciach handlowych, a do ok. 40 przedsiębiorców zostały wysłane wystąpienia w sprawie możliwych nieprawidłowości.

Czytaj więcej...

#PRAWAKONSUMENTA2023 - CO SIĘ ZMIENI OD 1 STYCZNIA?

#PrawaKonsumenta2023 - co się zmieni od 1 stycznia?

30.12.2022 r.

 • Dla kupujących on-line: weryfikacja opinii w internecie, jasne zasady plasowania ofert, aktualizacje treści i usług cyfrowych.
 • Dla miłośników wyprzedaży: transparentne informacje o obniżkach cen.
 • Dla wszystkich - nowe zasady reklamacji wadliwych produktów.
 • Dla seniorów: koniec z umowami o kredyt i przyjmowaniem od razu zapłaty na pokazach handlowych i wycieczkach.

Czytaj więcej...

NIETRAFIONY PREZENT, A PRAWA KONSUMENTA

Nietrafiony prezent, a prawa konsumenta

28.12.2022 r.

Przygotowaliśmy dla Państwa praktyczne porady dotyczące zwrotów bądź reklamacji zakupionych prezentów, które okazały się inne niż tego oczekiwaliśmy, nie dotarły na czas, bądź były wadliwe.Pamiętajmy, że zwroty towarów inaczej odbywają się w sklepach online, a inaczej w stacjonarnych:

1. Sklepy stacjonarne – przed dokonaniem zakupu musimy zapytać sprzedawcę, czy dany sklep zgadza się na zwrot pełnowartościowego towaru. To sprzedawca określa w regulaminie sklepu, czy będziemy mogli zwrócić towar i w jakim terminie,

2. Sklepy internetowe (w tym również zakupy przez telefon) – mamy 14 dni na zwrócenie towaru i nie musimy podawać powodu zwrotu. Towar odsyłamy na swój koszt. Należy dobrze zabezpieczyć paczkę, aby rzeczy nie uległy uszkodzeniu w transporcie. Przed dokonaniem zakupu zwróćmy również uwagę, czy sprzedawca nie będzie wysyłał towaru z Chin, ponieważ to może znacznie wydłużyć czas oczekiwania na przesyłkę, a zwrot towaru może być utrudniony.
 

Pamiętajmy, że reklamację składamy jeśli produkt jest wadliwy:

1. Z tytułu rękojmi za wady – jeśli wybierzemy ten sposób reklamacji, odpowiedzialność za załatwienie sprawy spoczywa na sprzedawcy, u którego zakupiliśmy towar. Ochrona kupującego wynosi wówczas dwa lata od daty otrzymania towaru. Sprzedawca powinien w terminie 14 dni ustosunkować się do naszych roszczeń reklamacyjnych, jeśli tego nie zrobi domniemywa się, że uznał naszą reklamację,

2. Gwarancja – podstawą złożenia reklamacji jest karta gwarancyjna, która musi zawierać prawa i obowiązki kupującego oraz gwaranta. Odpowiedzialność za załatwienie reklamacji spoczywa wówczas na gwarancie, wskazanym w karcie gwarancyjnej. Nie wszystkie towary mają dołączone karty gwarancyjne (dołączanie kart gwarancyjnych do towarów jest dobrowolne).

To konsument wybiera podstawę prawną reklamacji – nie sprzedawca.

Nie podpisuj protokołu reklamacyjnego bez przeczytania. 

W przypadku nie uznania reklamacji konsument może zwrócić się o pomoc prawną do Inspekcji Handlowej. Na wniosek kupującego wdrażana jest procedura pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Polega ona na polubownych i ugodowych negocjacjach z przedsiębiorcą w celu doprowadzenia stron konfliktu do porozumienia. 

Inspekcja Handlowa w Kielcach zaprasza konsumentów, chcących uzyskać poradę prawną do osobistego zgłoszenia się w inspektoracie, bądź do kontaktu pod numer telefonu: 41 366 19 41 wew. 104 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30).

KTO PROWADZI SKŁADY WĘGLA W POLSCE?

Kto prowadzi składy węgla w Polsce?

20.12.2022 r.

 • W Polsce sprzedażą węgla zajmują się przede wszystkim małe firmy, zatrudniające niewielką liczbę pracowników.
 • To wnioski z badania struktury rynku dystrybucji węgla.
 • Inspektorzy zebrali informację od blisko 3,9 tys. składów.

Czytaj więcej...

#IDĄŚWIĘTA - PORADY UOKIK

#IdąŚwięta - PORADY UOKIK

16.12.2022 r.

 • Wybierasz prezenty dla najmłodszych? Szukasz upominku dla bliskich? Pamiętasz o swoich prawach w przypadku zakupu nietrafionego produktu?
 • #IdąŚwięta – zobacz porady UOKiK, aby wiedzieć, na co zwrócić uwagę wybierając zabawki, karty podarunkowe czy personalizowane podarunki.
 • Prezentujemy też wyniki kontroli zabawek przeprowadzonej wspólnie z Krajową Administracją Skarbową — na granicy funkcjonariusze KAS zatrzymali ponad 28 tys. produktów niespełniających wymagań.

Czytaj więcej...

ŹLE OZNACZONE I PRZETERMINOWANE? SPRZEDAWCY KOSMETYKÓW POD LUPĄ

Źle oznaczone i przeterminowane? Sprzedawcy kosmetyków pod lupą

09.12.2022 r.

 • Podkłady, cienie do powiek, kremy, lakiery do paznokci i szampony do włosów – inspektorzy wzięli pod lupę prawie 2 tysiące partii produktów. Zastrzeżenia wzbudziło 38 proc. z nich.
 • Kontrolerzy sprawdzili 255 hurtowni i sklepów – zarówno niewielkich drogerii, jak i placówek należących do sieci, np.: Kontigo, Sephora, Rossmann, Hebe. W niemal połowie stwierdzili nieprawidłowości.
 • Najczęstsze zastrzeżenia dotyczyły braku lub nieprawidłowej informacji o składnikach i funkcji produktu oraz przekroczenia daty trwałości. Pobierz raport i wykaz zakwestionowanych artykułów.

Czytaj więcej...

MIKOŁAJKI – KUPUJEMY ZABAWKI DLA NASZYCH MILUSIŃSKICH

Mikołajki – kupujemy zabawki dla naszych milusińskich Smile

02.12.2022 r.

W związku ze zbliżającymi się Mikołajkami Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach przygotował kilka porad dla konsumentów, którzy będą dokonywać wyboru zabawek dla dzieci.Zabawki i gry wpływają na rozwój dzieci. Na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas zakupów:

 • sprawdzamy, czy zabawka ma znak CE,
 • wybieramy zabawkę odpowiednią do wieku dziecka,
 • upewniamy się, czy zabawka jest bezpieczna,
 • czytamy instrukcje i ostrzeżenia,
 • zwracamy uwagę na głośność zabawki,
 • sprawdzamy, czy dostęp do baterii jest dobrze zabezpieczony,
 • na zabawce musi znajdować się nazwa producenta i importera.

Znak CE - to deklaracja producenta, że zabawka spełnia wymagania techniczne i prawne. Powinien być on umieszczony na zabawce lub opakowaniu w sposób czytelny i trwały.

Kupujmy zabawki odpowiednie do rozwoju dziecka. Przykładowo lalki dla najmłodszych, czy grzechotki nie mogą zawierać małych części, ponieważ dziecko mogłoby się nimi udławić. Zabawki nie przeznaczone dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia, muszą być oznaczone słownym ostrzeżeniem „nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” lub piktogramem:

Jeśli mamy możliwość to sprawdzamy i upewniamy się, czy zabawka nie ma ostrych krawędzi lub wystających elementów. W huśtawkach sprawdzamy solidność zastosowanych sznurków i linek. Pamiętajmy, że składane wózki dla lalek muszą być wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem się wózka. Zanim podejmiemy decyzję o zakupie zabawki i mamy taką możliwość, dokładnie ją obejrzyjmy.

Czytajmy instrukcje obsługi i ostrzeżenia, które powinny być dołączone np. do huśtawek, hulajnóg, rowerków. Instrukcja musi być sporządzona w języku polskim.

Jeśli mamy możliwość posłuchania dźwięków, które wydaje zabawka, zwróćmy uwagę, czy dźwięki te, nie są nieprzyjemne dla ucha.

Jeśli zabawka ma baterie, dostęp do nich musi być dobrze zabezpieczony i możliwy tylko przy użyciu odpowiedniego narzędzia np. śrubokrętu. Śrubka musi być wówczas na stałe umieszczona w klapie osłony pojemnika na baterie. Drugim sposobem dostępu do baterii może być wykonanie dwóch ruchów np. pociągnięcie lub skręt.

Przed zakupem zabawki, która świeci - należy upewnić się, czy światło nie jest zbyt intensywne.

Zabawki elektryczne nie mogą być zasilane prądem elektrycznym o napięciu przekraczającym 24 V. W przypadku, gdy zabawka, do której uruchomienia jest konieczne zasilanie prądem elektrycznym o napięciu przekraczającym 24V, wówczas części, kable i inne przewody, służące do podłączenia zabawki do źródła zasilania – nie mogą być dostępne dla dziecka.

Zabawki muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby podczas normalnego używania nie stwarzały zagrożenia dla organizmu dziecka w razie ich połknięcia bądź kontaktu ze skórą, śluzówką lub oczami.

Inspekcja Handlowa dba o to, aby zabawki, które kupujemy dla naszych dzieci były bezpieczne. Przez cały rok odbywają się kontrole w całej Polsce, a zabawki są testowane w wyspecjalizowanych laboratoriach UOKIK w Lublinie i Łodzi.

 

Jeśli masz wątpliwości, czy zabawka jest bezpieczna – zgłoś sprawę do Inspekcji Handlowej.

INFORMACJA O CENIE LICZY SIĘ NIE TYLKO W BLACK FRIDAY

Informacja o cenie liczy się nie tylko w Black Friday

25.11.2022 r.

 • Black Friday – nie tylko tego dnia sprawdzamy, jak przedsiębiorcy informują o cenach produktów i usług.
 • Co drugi przedsiębiorca błędnie zamieszcza ceny lub nie zamieszcza ich wcale. Najczęściej: nie wskazuje cen jednostkowych, czyli tych za sztukę, kilogram lub litr.
 • Przypominamy! Za nieuczciwe oznaczanie cen grożą kary nawet do 10 proc. obrotu. Pobierz raport i wykaz przedsiębiorców.

Czytaj więcej...

BLACK FRIDAY TO CZAS WYPRZEDAŻY - apelujemy o rozwagę i ostrożność

BLACK FRIDAY TO CZAS WYPRZEDAŻY - apelujemy o rozwagę i ostrożność

22.11.2022 r.

Czas wielkich wyprzedaży, to czas w którym często dokonujemy spontanicznych, nieprzemyślanych zakupów, mając poczucie skorzystania z wielkiej okazji co niejednokrotnie bywa złudne. Apelujemy aby nie ulegać presji reklamy i kierować się zdrowym rozsądkiem.1. Przed zbliżającymi się wyprzedażami sprawdź cenę towaru, którym jesteś zainteresowany.

Przedsiębiorcy podnoszą ceny tuż przed wyprzedażą po to, żeby cena po rabacie wyglądała na niezwykle atrakcyjną. Jeśli zauważysz taką praktykę sklepu, zawiadom Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów.

Przed dokonaniem zakupów sprawdź ceny w różnych sklepach. Może okazać się, że cena po rabacie w danym sklepie jest wyższa, niż w innych sklepach bez cen promocyjnych. 

2. Masz prawo do reklamacji przecenionego towaru, jeśli po zakupie ujawnią się wady.

Polskie ustawodawstwo przewiduje 2 rodzaje reklamacji:

a) rękojmia – reklamację składamy do sprzedawcy na podstawie paragonu,

b) gwarancja – reklamację składamy na podstawie posiadanej karty gwarancyjnej do gwaranta, wskazanego w karcie.

To konsument wybiera podstawę prawną reklamacji – nie sprzedawca.

Przed podpisaniem protokołu reklamacyjnego upewnij się, co zawarł w nim sprzedawca – nie podpisuj niczego bez przeczytania. 

3. Kupując w sklepie stacjonarnym musimy upewnić się, czy można zwrócić towar.

Zwrot pełnowartościowego towaru zależy wówczas od dobrej woli sprzedawcy. Polskie prawo nie reguluje kwestii zwrotu towaru, zakupionego w sklepie stacjonarnym. Podczas dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych warto zapytać sprzedawcę o możliwość i zasady wymiany lub zwrotu towaru. 

4. Kupując w sklepie internetowym mamy 14 dni do namysłu – czy zwrócić towar.

Towar zwracamy bez podawania przyczyny. Jednak przed dokonaniem zakupu sprawdź opinię w sieci na temat danego e-sklepu. Sprawdź koniecznie wiarygodność sprzedawcy, czy podał na stronie internetowej swój adres, dane do kontaktu, NIP, REGON. Towar zwracamy na swój koszt. Sprzedawca musi oddać nam pieniądze w terminie 14 dni od otrzymania zwróconego towaru. Przed dokonaniem zwrotu zabezpiecz przesyłkę, aby nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Przy zakupach internetowych należy bardzo dokładnie zapoznać się regulaminem sklepu, gdyż możemy się spotkać z tzw. dropshippingiem, gdzie towar często wysyłany jest bezpośrednio np. z Chin, co znacznie wydłuża czas realizacji zamówienia.

Życzymy Państwu udanych zakupów, a w razie problemów związanych z reklamacją zakupionych towarów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach oferuje pomoc w tym zakresie.

SEZON JESIENNO-ZIMOWY - KONTROLA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #CYKLODZIEŻOWY

Sezon jesienno-zimowy - kontrola odzieży wierzchniej #CyklOdzieżowY

18.11.2022 r.

 • Płaszcze i kurtki – zobacz najnowsze wyniki kontroli Inspekcji Handlowej z serii #CyklOdzieżowy. Pobierz raport i wykaz skontrolowanych produktów.
 • Oceniliśmy oznakowanie oraz jakość 647 partii okryć wierzchnich. Zakwestionowaliśmy co czwartą z nich.
 • Część odzieży przetestowaliśmy w laboratorium. Rozbieżności między składem a etykietą wykryliśmy w prawie 30 proc. przypadków.

Czytaj więcej...

KONTROLA SKŁADÓW WĘGLA W CAŁEJ POLSCE

Kontrola składów węgla w całej Polsce

14.11.2022 r.

 • Inspekcja Handlowa, na zlecenie Prezesa UOKiK, intensyfikuje kontrole sprzedawców węgla w całej Polsce.
 • Sprawdzonych zostanie kilka tysięcy składów węgla.
 • Celem jest m.in. zwiększenie intensywności monitoringu cen pod kątem zmów przedsiębiorców oraz kontrola legalności ich działania.

Czytaj więcej...

SPRAWDZAMY GARNITURY, MARYNARKI, SPODNIE I KOSZULE #CYKLODZIEŻOWY

Sprawdzamy garnitury, marynarki, spodnie i koszule #CyklOdzieżowy

04.11.2022 r.

 • Ile wełny w wełnianej marynarce? Kontynuujemy #CyklOdzieżowy i publikujemy wyniki kontroli męskiej odzieży. Pobierz raport.
 • Inspektorzy w 2021 roku ocenili oznakowanie oraz jakość 780 partii męskich ubrań wizytowych. Procent nieprawidłowości jest niestety porównywalny do tego w ubiegłych latach – wynosi 26 proc.
 • W laboratorium przetestowaliśmy 100 partii. Rzeczywisty skład produktów różnił się od tego podanego na etykiecie w 37 przypadkach. Zobacz wykaz zakwestionowanych produktów.

Czytaj więcej...