ŚWIADOMY KONSUMENT PRZED DNIEM WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Świadomy konsument przed Dniem Wszystkich Świętych

24.10.2022 r.


W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym, Inspekcja Handlowa apeluje do konsumentów, aby przy wyborze zniczy sprawdzali ich oznaczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie zniczy powinno zawierać podstawowe informacje:

  • nazwa i adres producenta,
  • oznaczenie identyfikujące produkt,
  • gramatura lub czas palenia (jeżeli producent zadeklarował),
  • informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania np. w postaci piktogramów i haseł ostrzegawczych.

Wszystkie informacje umieszczone na wyrobie muszą być podane w języku polskim. 

Ponadto znicze, sztuczne i świeże kwiaty muszą być prawidłowo oznakowane ceną. Zgodnie z polskim ustawodawstwem, cenę uwidacznia się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy tak, aby można było go  z łatwością zidentyfikować. Cena nie może budzić wątpliwości. Jeśli na zniczu podano informację, jaką posiada gramaturę – wówczas cena powinna wskazywać przelicznik, ile zapłacimy np. za 100 gramów wkładu.

Wyróżniamy kilka najbardziej popularnych rodzajów wkładów do zniczy, które różnią się między sobą ceną, rodzajem użytych materiałów i czasem palenia:

1. wkłady parafinowe,

2. wkłady olejowe,

3. wkłady elektryczne,

4. wkłady woskowe.

Wkłady parafinowe są popularne ze względu na swoją niską cenę. Zazwyczaj, to właśnie takie wkłady znajdziemy w gotowych zniczach. Są lekkie i dobrze się palą, tyle że najkrócej ze wszystkich wymienionych rodzajów. 

Wkłady olejowe swoją jakością i czasem palenia przewyższają wkłady parafinowe - przez to ich cena jest nieco wyższa.

Wkłady elektryczne cały czas zyskują na popularności, bo tutaj stosunek ceny do czasu świecenia jest najkorzystniejszy. Są to plastikowe wkłady z diodami, które są zasilane bateriami.

Wkłady woskowe to najrzadziej wykorzystywany rodzaj wkładów, są wypierane przez nowocześniejsze substancje, które zapewniają dłuższe spalanie. Występują w postaci otwartych zniczy w glinianej donicy.

Prosimy o przemyślane zakupy. Polskie ustawodawstwo nie przewiduje zwrotu pełnowartościowego towaru, zakupionego w sklepie stacjonarnym – chyba, że sprzedawca wyraża na to zgodę. Zwrot towaru zależy wówczas od dobrej woli przedsiębiorcy.

Natomiast, jeśli zakupiony towar ma wadę, możemy złożyć reklamację. Polski system prawny przewiduje dwa sposoby składania reklamacji:

1. rękojmia za wady – reklamację składamy wówczas do sprzedawcy na podstawie paragonu; zastosowanie znajdują wówczas przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556-576),

2. karta gwarancyjna – reklamację składamy wówczas na podstawie dokumentu gwarancyjnego do gwaranta, wskazanego w karcie; dołączanie kart gwarancyjnych do towarów nie jest obowiązkowe; jeśli podstawą reklamacji jest karta gwarancyjna, musi ona zawierać prawa i obowiązki zarówno konsumenta, jak i gwaranta.

Inspektorzy apelują do konsumentów, aby przy wyborze zniczy sprawdzali oznaczenia producentów. Jeśli zauważą, że znicz pali się krócej niż deklaruje wytwórca, mogą zawiadomić o tym Inspekcję Handlową. Podobnie jest w przypadku zauważenia nieprawidłowości w oznakowaniu ceną towaru - Inspekcja Handlowa posiada umocowanie prawne do kontrolowania, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, do sankcjonowania sprzedawcy.

Inspekcja Handlowa w Kielcach życzy bezpiecznych i spokojnych Świąt.

Zachowajmy szczególną ostrożność podczas przemieszczania się samochodem oraz podczas pobytu na cmentarzu, aby nie paść ofiarą kradzieży.