NIETRAFIONY PREZENT, A PRAWA KONSUMENTA

Nietrafiony prezent, a prawa konsumenta

28.12.2022 r.

Przygotowaliśmy dla Państwa praktyczne porady dotyczące zwrotów bądź reklamacji zakupionych prezentów, które okazały się inne niż tego oczekiwaliśmy, nie dotarły na czas, bądź były wadliwe.Pamiętajmy, że zwroty towarów inaczej odbywają się w sklepach online, a inaczej w stacjonarnych:

1. Sklepy stacjonarne – przed dokonaniem zakupu musimy zapytać sprzedawcę, czy dany sklep zgadza się na zwrot pełnowartościowego towaru. To sprzedawca określa w regulaminie sklepu, czy będziemy mogli zwrócić towar i w jakim terminie,

2. Sklepy internetowe (w tym również zakupy przez telefon) – mamy 14 dni na zwrócenie towaru i nie musimy podawać powodu zwrotu. Towar odsyłamy na swój koszt. Należy dobrze zabezpieczyć paczkę, aby rzeczy nie uległy uszkodzeniu w transporcie. Przed dokonaniem zakupu zwróćmy również uwagę, czy sprzedawca nie będzie wysyłał towaru z Chin, ponieważ to może znacznie wydłużyć czas oczekiwania na przesyłkę, a zwrot towaru może być utrudniony.
 

Pamiętajmy, że reklamację składamy jeśli produkt jest wadliwy:

1. Z tytułu rękojmi za wady – jeśli wybierzemy ten sposób reklamacji, odpowiedzialność za załatwienie sprawy spoczywa na sprzedawcy, u którego zakupiliśmy towar. Ochrona kupującego wynosi wówczas dwa lata od daty otrzymania towaru. Sprzedawca powinien w terminie 14 dni ustosunkować się do naszych roszczeń reklamacyjnych, jeśli tego nie zrobi domniemywa się, że uznał naszą reklamację,

2. Gwarancja – podstawą złożenia reklamacji jest karta gwarancyjna, która musi zawierać prawa i obowiązki kupującego oraz gwaranta. Odpowiedzialność za załatwienie reklamacji spoczywa wówczas na gwarancie, wskazanym w karcie gwarancyjnej. Nie wszystkie towary mają dołączone karty gwarancyjne (dołączanie kart gwarancyjnych do towarów jest dobrowolne).

To konsument wybiera podstawę prawną reklamacji – nie sprzedawca.

Nie podpisuj protokołu reklamacyjnego bez przeczytania. 

W przypadku nie uznania reklamacji konsument może zwrócić się o pomoc prawną do Inspekcji Handlowej. Na wniosek kupującego wdrażana jest procedura pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Polega ona na polubownych i ugodowych negocjacjach z przedsiębiorcą w celu doprowadzenia stron konfliktu do porozumienia. 

Inspekcja Handlowa w Kielcach zaprasza konsumentów, chcących uzyskać poradę prawną do osobistego zgłoszenia się w inspektoracie, bądź do kontaktu pod numer telefonu: 41 366 19 41 wew. 104 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30).