ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA - 15 MARCA 2023 ROKU


Światowy Dzień Konsumenta, który obchodzimy 15 marca, to święto każdego z nas. Wszyscy jesteśmy konsumentami. Codziennie zawieramy mniejsze, bądź większe umowy zakupu.

Dlatego szczególnie w tym dniu, chcielibyśmy Państwu przypomnieć o prawach jakie nam przysługują.

Bądźmy świadomymi konsumentami i nie dajmy się oszukać. Poznajmy nowe zasady reklamacji wadliwych produktów oraz lepszą ochronę seniorów, kupujących na pokazach i wycieczkach.

Od dnia 1 stycznia 2023 roku konsumenci składają reklamację do sprzedawcy na podstawie ustawy o prawach konsumenta:
  1. Nadal sprzedawca ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację – jeśli tego nie zrobi, uważa się, że uznał reklamację.
  2. Ochrona kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową wynosi 2 lata.
  3. Jeśli towar ma wady, konsument może żądać w pierwszej kolejności jego naprawy albo wymiany.
  4. Jeżeli sprzedawca nie uznał reklamacji lub nie naprawił towaru, wówczas konsument może żądać zwrotu gotówki lub obniżenia ceny towaru.
Ponadto konsument może wybrać za podstawę prawną reklamacji – gwarancję. Jednakże wybierając ten sposób reklamacji, wiążą nas zapisy zawarte w karcie gwarancyjnej. Za reklamację odpowiada wówczas gwarant, wskazany w dokumencie gwarancyjnym. To gwarant decyduje, na jaki okres udziela gwarancji.

Ustawa o prawach konsumenta wprowadza również poważne zmiany, gdy kupujemy rzeczy na pokazach, wycieczkach oraz online:
  1. Jeżeli konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania albo wycieczki – termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.
  2. Wprowadzono zakaz przyjmowania zapłaty za towar przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, dotyczy to umów zawieranych podczas pokazu lub wycieczki.
  3. Nie można już zawierać umów kredytowych podczas pokazu lub wycieczki.
Nadal polskie ustawodawstwo nie reguluje zwrotu pełnowartościowego towaru do sklepu stacjonarnego – dlatego przyjęcie towaru zależy wówczas  od dobrej woli sprzedawcy. Natomiast kupując w sklepie internetowym mamy 14 dni na zwrot towaru i nie musimy podawać powodu zwrotu.

W przypadku powstania sporu reklamacyjnego, Inspekcja Handlowa zaprasza konsumentów do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie negocjacyjne, które jest polubowne i ugodowe - wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy. Wniosek znajduje się na stronie internetowej urzędu. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z negocjatorami: 41 366 19 41 wew. 104. 


Zachęcamy również do zapoznania się z poniższymi informacjami: