TajemniCE znaku CE


  • Kupujesz zabawki, oświetlenie, kosiarkę? Sprawdź, czy mają znak CE, to deklaracja producenta, że produkt spełnia unijne wymagania.
  • Powinien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny i trwały. Znajdziesz go bezpośrednio na produkcie, opakowaniu lub etykiecie.
  • Jeśli widzisz nieprawidłowości w oznakowaniu, zgłoś je Inspekcji Handlowej.


Link do pełnej treści artykułu wraz z plikami do pobrania, na stronie UOKiK.