RYNEK REKLAMY RADIOWEJ I BADANIE SŁUCHALNOŚCI STACJI RADIOWYCH - POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

Rynek reklamy radiowej i badanie słuchalności stacji radiowych - postępowanie wyjaśniające

27.01.2022 r.

  • Pracownicy UOKiK prowadzą kontrole u przedsiębiorców tworzących Komitet Badań Radiowych.
  • Ma to związek z wszczętym przez Prezesa UOKiK postępowaniem wyjaśniającym.
  • Chcemy dokładnie przyjrzeć się rynkowi i zbadać mechanizmy, jakie na nim występują - nie tylko działania Komitetu Badań Radiowych w zakresie badania słuchalności, ale także wspólne planowanie reklam przez stacje radiowe czy ich pakietyzację – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Prezes UOKiK od października 2021 r., po otrzymanych sygnałach, w tym w ramach programu sygnalista, przygląda się działaniom grup radiowych, które tworzą tzw. Komitet Badań Radiowych (KBR). Wstępna analiza działań przedsiębiorców dała podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego i przeprowadzenia kontroli w ich siedzibach.

Przekazane informacje wskazują, że spółki należące do KBR wspólnie zlecają i finansują badanie Radio Track. Jest to badanie słuchalności radia, obejmujące również rozgłośnie nie będące członkami KBR. Badaniem Radio Track objęte są stacje radiowe nadające na podstawie aktualnej koncesji. Badanie to realizowane jest przez zewnętrzny podmiot i pozwala na przygotowanie zestawień słuchalności stacji radiowych według określonych zmiennych i parametrów. Z posiadanych przez Prezesa UOKiK informacji wynika, że wyniki badania Radio Track mogą być zakupione przez stacje radiowe, które nie są członkami KBR, zaś badanie to może służyć do wyceny czasu reklamowego stacji radiowych. Wyniki słuchalności stacji radiowych mogą stanowić tym samym „walutę rozliczeniową” na rynku reklamy radiowej, w tym dla domów mediowych i reklamodawców.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zgodności niektórych działań Komitetu Badań Radiowych z prawem konkurencji zdecydowałem o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i kontroli w sześciu lokalizacjach. Jest to postępowanie w sprawie, a nie przeciwko jakimkolwiek podmiotom. Chcemy dokładnie przyjrzeć się rynkowi i zbadać mechanizmy, jakie na nim występują - nie tylko działania Komitetu Badań Radiowych w zakresie badania słuchalności, ale także wspólne planowanie reklam przez stacje radiowe czy ich pakietyzację – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W trakcie postępowania wyjaśniającego UOKiK zweryfikuje m.in. mechanizmy rynku reklamy radiowej, a także to czy w ramach KBR może dochodzić do niezgodnej z prawem konkurencji wymiany informacji bądź antykonkurencyjnych praktyk na niekorzyść stacji radiowych spoza składu Komitetu.

Komitet Badań Radiowych tworzą konkurencyjne podmioty (grupy radiowe). Członkowie KBR to najwięksi komercyjni nadawcy radiowi. Kontrole rozpoczęły się 24 stycznia b.r. w spółkach należących do czterech grup radiowych: Eurozet, RMF FM, Agora i Time, a także u przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Przypominamy, że Urząd prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów. Wejdź na https://konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/ i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany europejski system gwarantuje całkowitą anonimowość, także wobec Urzędu.

Pliki do pobrania: