ZMOWY PRZETARGOWE - DWIE DECYZJE PREZESA UOKIK

Zmowy przetargowe - dwie decyzje Prezesa UOKiK

30.03.2022 r.

  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał dwie decyzje dotyczące zmów przetargowych, w których nałożył kary w łącznej wysokości blisko 330 tys. zł.
  • Przedsiębiorcy próbowali wpłynąć na wynik zamówień publicznych na utrzymanie zieleni w woj. lubuskim oraz przewozu osób w woj. śląskim organizowanych przez samorządy.
  • Przypominamy, że podmioty ubiegające się o zamówienia publiczne nie mogą uzgadniać swoich ofert z innym przedsiębiorcami.

Prawo antymonopolowe zakazuje zmów przetargowychczyli uzgadniania przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków składanych ofert. Negatywnym skutkiem tego typu porozumień są wyższe koszty realizacji zadań publicznych, a tym samym straty dla polskiej gospodarki – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W 2021 r. Prezes Urzędu wydał 5  decyzji w sprawie zmów przetargowych  oraz wszczął 26 postępowań. Dodatkowo, w ramach badania rynku analizował 22  przetargi związane z wydatkowaniem środków z funduszy Unii Europejskiej. Najczęstszą z niedozwolonych praktyk przy zamówieniach publicznych jest uzgodniona rezygnacja z zawarcia umowy przez zwycięzcę przetargu w celu wyboru drugiego, droższego uczestnika zmowy. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje, w których stwierdził taki sposób działania przedsiębiorców.

Pierwsza z nich dotyczy przetargów na świadczenie usług wycinki, nasadzeń i pielęgnacji drzew, przeprowadzanych w latach 2018 – 2020 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Zmowę przetargową zawarły: Firma Usługowo-Transportowo-Sprzętowa „Zwyż – Dźwig” z Żagania (woj. lubuskie) oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M&M” z Bolesławca (woj. dolnośląskie). Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że spółki składały niekompletne oferty. Jeśli najkorzystniejsza okazywała się propozycja M&M, wówczas przedsiębiorca nie uzupełniał oferty, co skutkowało jej odrzuceniem i wyborem przez zamawiającego droższej oferty Zwyż - Dźwig. Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorców kary w łącznej wysokości ponad 131 tys. zł (131 140 zł).

Druga decyzja dotyczy uczestników przetargów na transport osób niepełnosprawnych oraz  dzieci i młodzieży do szkół i placówek szkolno - wychowawczych organizowanych przez gminę Siemianowice Śląskie. Prezes UOKiK stwierdził zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję  pomiędzy dwoma  przedsiębiorcami z  Chorzowa prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmami Jojko Dariusz i Mikosz Mirosław. W tym przypadku podmiot z najkorzystniejszą ofertą również rezygnował z podpisania umowy, tak aby samorząd wybrał droższą propozycję. Prezes UOKiK nałożył na uczestników zmowy przetargowej kary w łącznej wysokości prawie 200 tys. zł (198 577 zł).

Decyzje nie są prawomocne, przedsiębiorcy odwołali się od nich do sądu. Maksymalna kara za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję może wynieść do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

W celu skuteczniejszego wykrywania zmów przetargowych UOKiK współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych. Dzięki wykorzystaniu danych dotyczących postępowań przetargowych, gromadzonych w ramach systemu eZamówienia, będzie możliwe efektywniejsze identyfikowanie niedozwolonych porozumień ograniczających konkurencję.

UOKiK prowadzi również program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów. Wejdź na https://konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/ i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany europejski system gwarantuje całkowitą anonimowość, także wobec urzędu.

Pliki do pobrania: