INAUGURACJA PROJEKTU WSPÓŁPRACY BLIŹNIACZEJ W MAROKU

  • Drukuj

Inauguracja projektu współpracy bliźniaczej w Maroku

02.06.2022 r.

  • W dniu 31 maja w Rabacie miała miejsce oficjalna inauguracja projektu współpracy bliźniaczej (Twinning) w Maroku. W uroczystości wziął udział Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Wydarzenie zostało zorganizowane podczas misji polskich ekspertów w Rabacie.

W listopadzie zeszłego roku UOKiK w konsorcjum z partnerami z Grecji (Hellenic Competition Commission - HCC) i Włoch (The Italian Competition Authority - AGCM) wygrał konkurs na projekt „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu ds. Konkurencji”. Beneficjentem programu jest marokański Urząd ds. Konkurencji. Jest to kolejny twinning, w którym bierze udział UOKiK. Eksperci urzędu są już obecni w projekcie w Serbii, w ramach którego współpracują ze swoimi odpowiednikami ze Słowacji i Niemiec.

Współpraca bliźniacza (ang. twinning) to program powstały z inicjatywy i finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Jego głównym celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz przyczynianie się do rozwoju nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską. Dla UOKiK udział w projektach twinningowych daję okazję nie tylko do dzielenia się kompetencjami w zakresie pomocy eksperckiej, ale też zacieśniania relacji z naszymi partnerami unijnymi oraz budowania mocnej pozycji na arenie międzynarodowej.

W ramach realizacji projektu UOKiK ma wiodącą rolę w dwóch komponentach: Unowocześnienie narzędzi regulacyjnych i metodologicznych zgodnie z dorobkiem prawnym UE i dobrymi praktykami oraz Wsparcie na rzecz promowania kultury konkurencji.

W trakcie oficjalnej inauguracji projektu Prezes Tomasz Chróstny wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym tematyce programów compliance w obszarze ochrony konkurencji.

Doświadczenia Polski i innych krajów pokazują, że stałe i osobiste zaangażowanie, a także bieżące monitorowanie compliance z pozycji zarządu jest niezbędne, aby compliance był w ogóle skuteczny. Każda firma musi stworzyć przestrzeń, w której szefowie działów compliance mogą badać, kwestionować i sygnalizować zagrożenia, bez obawy, że zostaną ukarani lub, że ich uwagi zostaną zmiecione pod dywan -  powiedział Prezes UOKiK.

W spotkaniu inauguracyjnym wzięli także udział ambasadorowie Polski, Grecji i Włoch oraz eksperci z UOKiK i dwóch pozostałych europejskich urzędów antymonopolowych, którzy m.in. prezentowali wybrane przypadki dotyczące wdrażania polityki ochrony konkurencji.

Na wydarzeniu byli również obecni przedstawiciele marokańskich mediów, uczelni oraz kancelarii prawnych. Poza promocją projektu spotkanie miało na celu omówienie roli prawników w obszarze ochrony konkurencji, również w ramach compliance. W ten sposób przy okazji inauguracji projektu wdrażano jeden z jego celów tj. promocję kultury ochrony konkurencji w Maroku. Przedstawiciele urzedów ochrony konkurencji z Polski, Grecji, Włoch i Maroka omawiali sprawy oraz odpowiadali na pytania prawników dotyczące funkcjonowania urzędów oraz prawa ochrony konkurencji i jej wartości dla uczciwej konkurencji i gospodarki.