KONTROLA KONCENTRACJI W 2021 ROKU

Kontrola koncentracji w 2021 roku

08.02.2022 r.

 • 2021 rok był rekordowy pod względem fuzji i przejęć przedsiębiorców.
 • Prezes UOKiK wydał 300 decyzji, czyli 57 więcej niż rok wcześniej i prowadził 376 postępowań z zakresu kontroli koncentracji.
 • Wśród wydanych rozstrzygnięć było 295 zgód na transakcje, cztery decyzje warunkowe i jeden zakaz koncentracji.

Czytaj więcej...

REKLAMY 5G POD LUPĄ UOKIK

Reklamy 5G pod lupą UOKiK

7.02.2022 r.

 • Materiały marketingowe muszą rzetelnie informować o właściwościach produktu czy zasadach skorzystania z usługi. Nie zawsze przedsiębiorcy o tym pamiętają.
 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przygląda się reklamom ofert 5G w sieciach komórkowych oraz informacjom związanym z wprowadzaniem tej technologii do oferty.
 • Ze skarg konsumentów wynika, że nie mogą oni skorzystać z tej technologii, mimo zapewnień ze strony przedsiębiorców.

Czytaj więcej...

"UBEZPIECZENIE Z UFK W METLIFE - DECYZJA PREZESA UOKIK

"Ubezpieczenie z ufk w MetLife - decyzja Prezesa UOKiK

3.02.2022 r.

 • Sposób pobierania opłat alokacyjnych przez spółkę MetLife w dwóch pierwszych latach umów ubezpieczenia na życie z ufk był niezgodny z prawem.
 • Miał on zniechęcić konsumentów do wypowiadania umów w pierwszych latach od ich zawarcia.
 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na MetLife ponad 5,2 mln zł kary za stosowanie niedozwolonych postanowień umownych.

Czytaj więcej...

"OBLIGACJE SPOŁECZNE" - OSTRZEŻENIE PREZESA UOKIK

"Obligacje Społeczne" - ostrzeżenie Prezesa UOKiK

2.02.2022 r.

 • Uważaj na ofertę spółki Obligacje Społeczne Prosta SA – pomimo określeń „obligacja”, „seria”, emitent” chodzi nie o papiery wartościowe, ale o umowę pożyczki, która może się wiązać z poważnym ryzykiem.
 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wobec tej spółki i wydał ostrzeżenie konsumenckie.
 • Zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd otrzymała także firma KFG SA, która na swoich stronach zachęca do inwestycji w „obligacje społeczne”.
 • Odpowiedzialność finansową mogą ponieść również prezesi obu spółek.

Czytaj więcej...

KOLEJNE POSTĘPOWANIE PREZESA UOKIK NA RYNKU TRZODY CHLEWNEJ

Kolejne postępowanie Prezesa UOKiK na rynku trzody chlewnej

1.02.2022 r.

 • Czy organizatorzy tuczu kontraktowego pozbawiają rolników ze stref ASF pomocy otrzymywanej za poniesione straty?
 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

Czytaj więcej...