15 MARCA - ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA

Światowy Dzień Konsumenta, który obchodzimy 15 marca, to święto każdego z nas. Wszyscy jesteśmy konsumentami. Codziennie zawieramy mniejsze, bądź większe umowy zakupu.
Dlatego szczególnie w tym dniu, chcielibyśmy Państwu przypomnieć o prawach jakie nam przysługują.
Bądźmy świadomymi konsumentami i nie dajmy się oszukać. Poznajmy nowe zasady reklamacji wadliwych produktów oraz lepszą ochronę seniorów, kupujących na pokazach
i wycieczkach.
Od dnia 1 stycznia 2023 roku konsumenci składają reklamację do sprzedawcy na podstawie
ustawy o prawach konsumenta:
Nadal sprzedawca ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację – jeśli tego nie zrobi, uważa się, że uznał reklamację.
Ochrona kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową wynosi 2 lata.
Jeśli towar ma wady, konsument może żądać w pierwszej kolejności jego naprawy albo wymiany.
Jeżeli sprzedawca nie uznał reklamacji lub nie naprawił towaru, wówczas konsument może żądać zwrotu gotówki lub obniżenia ceny towaru.
Ponadto konsument może wybrać za podstawę prawną reklamacji – gwarancję. Jednakże wybierając ten sposób reklamacji, wiążą nas zapisy zawarte w karcie gwarancyjnej.
Za reklamację odpowiada wówczas gwarant, wskazany w dokumencie gwarancyjnym.
To gwarant decyduje, na jaki okres udziela gwarancji.
Ustawa o prawach konsumenta wprowadza również poważne zmiany, gdy kupujemy rzeczy
na pokazach, wycieczkach oraz online:
Jeżeli konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania albo wycieczki – termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.
Wprowadzono zakaz przyjmowania zapłaty za towar przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, dotyczy to umów zawieranych podczas pokazu lub wycieczki.
Nie można już zawierać umów kredytowych podczas pokazu lub wycieczki.
Nadal polskie ustawodawstwo nie reguluje zwrotu pełnowartościowego towaru do sklepu stacjonarnego – dlatego przyjęcie towaru zależy wówczas od dobrej woli sprzedawcy. Natomiast kupując w sklepie internetowym mamy 14 dni na zwrot towaru i nie musimy podawać powodu zwrotu.
W przypadku powstania sporu reklamacyjnego, Inspekcja Handlowa zaprasza konsumentów
do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie negocjacyjne, które jest polubowne i ugodowe - wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy. Wniosek znajduje się na stronie internetowej urzędu. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny
z negocjatorami: 41 366 19 41 wew. 104.

15 marca 2022 - Swiatowy Dzień Konsumenta (wideo-czat)

15 MARCA 2022 - ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Konsumenta, który przypada w dniu 15 marca, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach przygotował dla Państwa wideoczat z pracownikami Inspektoratu do spraw konsumenckich. Eksperci z Inspekcji Handlowej udzielą odpowiedzi z zakresu przepisów konsumenckich, jak reklamować towary, jakie działania podjąć w przypadku negatywnie rozpatrzonej reklamacji oraz gdzie szukać pomocy. Zapraszamy Państwa do czynnego udziału oraz zadawania pytań.
Wideoczat aktywny będzie w dniu 15 marca od godz. 9:00 – 15:00.

Czytaj więcej: 15 marca 2022 - Swiatowy Dzień Konsumenta (wideo-czat)

II Świętokrzyska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM
II EDYCJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY KONSUMENCKIEJ

Dnia 7 sierpnia 2020 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom II edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Organizatorem Olimpiady był Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej – Urszula Łutczyk, natomiast koordynacją Olimpiady zajmowała się Alicja Majka-Kowalczyk, starszy specjalista wieloosobowego stanowiska pracy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, Inspekcji Handlowej w Kielcach.


Finał II edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej (fot. Radio Kielce)


Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli:

 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Tomasz Chróstny

 • Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew Koniusz

 • Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik.

Celem Olimpiady było przede wszystkim zwiększenie poziomu edukacji w aspekcie przepisów konsumenckich wśród młodzieży oraz zachęcenie do zdobywania wiedzy z tej dziedziny.

W tegorocznej edycji Olimpiady wzięło udział łącznie 77 uczniów z 17 szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego. Na etapie powiatowym konkursu wyróżnionych zostało 20 uczniów z 8 szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali 60 proc. poprawnie udzielonych odpowiedzi. Upominki i gadżety ofiarowane przez Pana Tomasza Chróstnego Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Pana Mirosława Gębskiego Starosty Kieleckiego zostały przekazane uczniom z końcem roku szkolnego.

Do poziomu wojewódzkiego zakwalifikowało się 5 uczniów z 4 szkół. Najlepiej z pytaniami testowymi poradził sobie – Piotr Michalski, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego,im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, który zdobył zaszczytne I miejsce. Wioleta Grzyb, uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim – zajęła II miejsce, natomiast Jakubowi Stachurce, uczniowi II Liceum Ogólnokształcącego, im. Jana Śniadeckiego w Kielcach przypadło III miejsce.

 

Laureaci Olimpiady otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Pana Zbigniewa Koniusza Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Pana Kazimierza Mądzika Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, a także upominki i gadżety przekazane przez Pana Mirosława Gębskiego Starostę Kieleckiego oraz Pana Tomasza Chróstnego Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Laureatom konkursu składamy ogromne gratulacje. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Olimpiady i zachęcamy młodzież do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Olimpiady.
LAUREATAMI II EDYCJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY KONSUMENCKIEJ SĄ:

 • I miejsce - Piotr Michalski (25,5 pkt) - II L.O. im. Jana Śniadeckiego w Kielcach
 • II miejsce - Wioleta Grzyb (21 pkt) - Zespół Szkół nr 1 im. M.Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • III miejsce - Jakub Stachurka (20 pkt) - II L.O. im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, uroczyste wręczenie nagród laureatom II EDYCJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY KONSUMENCKIEJ planowane na dzień 27 marca 2020 roku zostało wstrzymane.Lista laureatów etapu powiatowego - lista laureatów
Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu (wojewódzkiego) Olimpiady - lista zakwalifikowanychWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.

Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie naszego województwa świętokrzyskiego.
Jej celem jest zwiększenie poziomu edukacji w aspekcie przepisów konsumenckich wśród młodzieży oraz zachęcenie do zdobywania wiedzy z tej dziedziny. Hasłem przewodnim Olimpiady jest: „Zdobądź wiedzę i poznaj swoje prawa konsumenckie”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Olimpiada będzie składać się z dwóch etapów: powiatowego (test internetowy jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi), który odbędzie się nie później niż do
31 grudnia 2019 r. oraz wojewódzkiego (test pisemny jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi), który odbędzie się nie później niż do dnia 29 lutego 2020.
Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli:
• Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
• Wojewoda Świętokrzyski
• Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Koordynatorem Olimpiady jest Alicja Majka-Kowalczyk, tel. 41-366-19-41 wew. 104.
Termin zgłoszenia kandydatów do Olimpiady mija 18 października 2019 roku.

Regulamin II Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej wraz z załącznikami - plik pdf.

Zakres wiadomości wymaganych w I etapie Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej na poziomie powiatowym (obowiązuje stan prawny na dzień 15.07.2019 r.)
 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1930 ze zm.) – wyciąg – art. 1 - 12, 36 – 37;

 2. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) – rozdział 1 - 6.

 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1149 ze zm.) – wyciąg – art. 22 , 384 - 385 , 449 - 449 , 556 - 581, 627 - 646, 725 - 733, 805 – 834;

 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1356).

 5. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.) – rozdział 1-5.

 6. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 548 ze zm.) – rozdział 1 i 3;

 7. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.) - wyciąg – art. 1 - 4, 23a - 46, 99a - 105,

 8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.) – wyciąg – art. 3, 16, art. 17a - 17d oraz art. 18 – 19;

 9. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2070 ze zm.) - wyciąg art. 3-17.

 10. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. z 2011 r., Nr 230, poz. 1370) – rozdział 1-7;

 11. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst. jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 993 ze zm.) - rozdział 1-5;

Zakres wiadomości wymaganych w II etapie Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej na poziomie wojewódzkim (obowiązuje stan prawny na dzień 15.07.2019 r.)
Akty prawne z etapu I oraz:

 1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 473 ze zm.) – rozdział 1 i 2;

 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2038 ze zm.) - wyciąg art. 1-43 (rozdziału 1-4);

 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.) – wyciąg – art. 49 - 79 c;

 4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) – wyciąg – art. 56 – 71b, art. 104 - 108, art. 109 – 110;

 5. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 573 ze zm.) – wyciąg – art. 1 - 4, art. 11 - 12, art. 18-21;

 6. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1468 ze zm.) - wyciąg art. 1-31 (rozdział 1-7).

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach mający siedzibę w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 76 (drugie piętro w budynku) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.wiihkielce.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie zarówno do ww. do strony internetowej jak również do strony podmiotowej biuletynu informacji publicznej (BIP) Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach dostępnej pod adresem www.bip.wiihkielce.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 1 stycznia 2013 roku

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22 czerwca 2023 roku


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, za wyjątkiem niektórych treści, których dotyczą ustawowe wyłączenia.


Wyłączenia ustawowe:
 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – są one wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Aplikacje mobilne

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach nie posiada aplikacji mobilnych.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 5 sierpnia 2019 roku

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22 czerwca 2023 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Wojciech Kobylarz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (41) 366 19 41 wew.107.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


D
ostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach ma siedzibę na II piętrze w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 76, 25 – 501 Kielce.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Henryka Sienkiewicza 76, poprzedzone jest ono niskim schodkiem, następnie znajdują się szerokie (ponad 100 cm szerokości drzwi wejściowe) za którymi są kolejne 3 szerokie schody (bez podjazdów dla wózków inwalidzkich), które prowadzą do wind (2 windy) lub na klatkę schodową. Na II piętro w budynku można zatem dostać się korzystając z jednej z wind, następnie na drzwiach wejściowych do Inspektoratu znajduje się domofon za pomocą którego można skontaktować się z pracownikiem sekretariatu. Sekretariat znajduje się po lewej stronie w odległości ok. 10 metrów od wejścia.

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach, wyznaczeni zostali koordynatorzy do spraw dostępności. Kontakt z koordynatorami jest możliwy pod numerem telefonu 41 366 19 41 wew. 105 lub 107.

Informujemy, że w przypadku chęci skorzystania z pomocy WIIH w Kielcach przez osobę ze szczególnymi potrzebami, która nie ma możliwości samodzielnego wejścia i poruszania się w siedzibie Inspektoratu (np. porusza się na wózku inwalidzkim lub posiada inne niepełnosprawności utrudniające Jej samodzielne załatwienie sprawy) należy uprzednio telefonicznie umówić się z wyznaczonym koordynatorem dostępności, który zorganizuje obsługę takiej osoby w Inspektoracie.
W budynku brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu obok budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach dysponuje jednostanowiskową pętlą indukcyjną, na drzwiach wejściowych do pomieszczeń biurowych znajdują się oznaczenia kontrastowe, nie ma natomiast oznaczeń w alfabecie brajla.


Realizacja ustawy o języku migowym

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca załatwić sprawę w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach powinna umówić termin wizyty dogodny dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Inspektorat ma udzielić pomocy.

ZGŁOSZENIE TERMINU WINNO NASTĄPIĆ CO NAJMNIEJ NA 3 DNI ROBOCZE PRZED TYM ZDARZENIEM, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH.

Zgłoszenie terminu może się odbyć :

 • w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Kielcach, w poniedziałek od 7:30 – 17.00, a w pozostałe dni robocze od 7.30 – 15.30,

 • za pomocą poczty elektronicznej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

 • poprzez kontakt z koordynatorami dostępności pod nr telefonu : 41 366 19 41 wew. 105 lub 107,

 • za pomocą platformy ePUAP.

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Kielcach z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

Wykaz tłumaczy języka migowego na terenie województwa świętokrzyskiego dostępny w postaci pliku pdf.

 
Koordynatorzy w sprawach dostępności: W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach powołany jest zespół koordynatorów do spraw dostępności w składzie: Pani Magdalena Bąk, Pan Wojciech Kobylarz. Kontakt : Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, ul. Henryka Sienkiewicza 76 , 25 – 501 Kielce, tel. 41 366 19 41, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Twoją sprawę załatwimy jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli jednak nie będziemy mogli dotrzymać terminu, poinformujemy Cię kiedy realizacja Twojego żądania będzie możliwa. Termin załatwienia nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności, możemy zaproponować Ci alternatywny sposób dostępu do informacji.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Raport o stanie dostępności:

Do pobrania plik w formacie pdf


Plan działania dotyczący poprawy dostępności:

Do pobrania plan w formacie pdf