Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za rok 2021

Sprawozdanie za rok 2021 - szczegóły

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotu ADR) za rok 2021 w województwie świętokrzyskim

Sprawozdanie za rok 2021 - szczegóły

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za rok 2020

Sprawozdanie za rok 2020 - szczegóły

Sprawozdanie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach z działalności w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w roku 2019 w województwie świętokrzyskim

Sprawozdanie za rok 2019 - szczegóły

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotu ADR) za rok 2018

Sprawozdanie za rok 2018 - szczegóły