Sprawozdanie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach z działalności w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w roku 2018 w województwie świętokrzyskim

Sprawozdanie za rok 2018 - szczegóły

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotu ADR) za rok 2017

Sprawozdanie za rok 2017 - szczegóły

Sprawozdanie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach z działalności w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w roku 2017 w województwie świętokrzyskim

Sprawozdanie za rok 2017 - szczegóły