SENIORALIA 2022

SENIORALIA 2022

14.06.2022 r.


W dniu 14 czerwca 2022 roku  na terenie parku Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, gmina Opatów, w ramach promocji Programu Wieloletniego „Senior +” odbyły się V SENIORALIA.Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach podobnie jak w latach ubiegłych wziął w nich czynny udział. Impreza została zorganizowana przez Pana Zbigniewa Koniusza - Wojewodę Świętokrzyskiego i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko seniorów, ale także mieszkańców regionu i turystów.


Poza częścią artystyczną oraz warsztatową zaprezentowaną przez seniorów, elementem dodatkowym wydarzenia były stoiska informacyjne służb i instytucji działających również na rzecz seniorów w zakresie ich aktywizacji, profilaktyki zdrowia oraz bezpieczeństwa.

W ramach włączenia się we wspólną akcję na rzecz osób starszych Inspekcja Handlowa w Kielcach zorganizowała stoisko tematyczne „Bezpieczny senior-konsument”. Dla uczestników wydarzenia dostępne były różnego rodzaju gadżety, ulotki i broszury informacyjne pod kątem bezpieczeństwa, oznakowania produktów, a także reklamacji towarów. Oddelegowani pracownicy udzielali porad konsumenckich, informowali jakie działania podjąć i gdzie udać się w przypadku problemów z reklamacją wadliwych produktów bądź niewłaściwie wykonanych usług. Inspektorzy zachęcali również do skorzystania z formy polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) oraz Sądu Polubownego działającego przy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.