PRZYDATNE INFORMACJE Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

PRZYDATNE INFORMACJE Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

18.01.2023 r.

Przed zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka, Inspekcja Handlowa informuje o zmianach przepisów prawa, które zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia 2023 roku, a które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji o zakupie przez seniorów.Wśród istotnych zmian norm prawa jest nowelizacja ustawy o prawach konsumenta, która reguluje sposób dokonywania zakupów na pokazach, wycieczkach, online lub przez telefon.

Pamiętajmy o tym, że:

1. Jeżeli konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni. W pozostałych przypadkach termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni i nadal nie musimy podawać powodu rezygnacji z zakupu. Należy jedynie wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy do sprzedawcy w ustawowym terminie. 

2. Wprowadzono zakaz przyjmowania zapłaty za towar przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Dotyczy to umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty u konsumenta. Dzięki temu rozwiązaniu konsument będzie mógł odstąpić od umowy w ustawowym terminie bez obaw, że poniesie straty finansowe. Przepis ten nie ma zastosowania, jeśli pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie. 

3. Umowa dotycząca usług finansowych nie może być zawarta podczas pokazu lub  wycieczki np. umowa pożyczki. Jednakże przepis ten nie ma zastosowania, jeśli pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania konsumenta na jego wyraźne zaproszenie. 

4. Kupujący będzie mógł reklamować towar przez okres 2 lat od daty zakupu. Jednak w pierwszej kolejności konsument będzie mógł żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Natomiast zwrot pieniędzy (częściowy lub całkowity) będzie możliwy dopiero w kolejnym etapie dochodzenia roszczeń.  


Na szczególną uwagę zasługuje również nowelizacja ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, która stanowi, iż:

1. Każdy przedsiębiorca, który ogłasza promocję lub wyprzedaż musi podać oprócz aktualnej, obniżonej ceny, także informację o najniższej cenie danego towaru/usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni poprzedzających obniżkę.

2. W przypadku produktów szybko psujących się, z krótkim terminem przydatności, sprzedawca obok obniżonej ceny musi uwidocznić informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

3. Natomiast w przypadku produktów/usług będących w ofercie przedsiębiorcy krócej niż 30 dni obok aktualnej, obniżonej ceny uwidacznia się informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania do sprzedaży towaru lub usługi do dnia wprowadzenia obniżki.

 

Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz pogody ducha, uśmiechu i radości każdego dnia.

Niech wnuczęta czerpią z Waszej mądrości życiowej i obdarzają Was niekończącym się szacunkiem i uznaniem.