ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ MAMY - GARŚĆ PORAD DLA KONSUMENTÓW

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ MAMY - GARŚĆ PORAD DLA KONSUMENTÓW

24.05.2023 r.

Zbliża się Dzień Mamy. Z tej okazji będziemy kupować prezenty. Warto wówczas zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego.

Dzień Matki 

Chcemy zwrócić nieużywany towar, kiedy możemy to zrobić?

Wszystko zależy od tego, w jakim sklepie nabyliśmy towar:

1. zakupiliśmy rzecz w sklepie internetowym (lub zakupiliśmy przez telefon) – mamy 14 dni na zwrócenie towaru i nie musimy podawać powodu zwrotu. Towar odsyłamy na swój koszt. Należy dobrze zabezpieczyć paczkę, aby rzeczy nie uległy uszkodzeniu w transporcie. Zwróćmy również uwagę, czy sprzedawca nie będzie wysyłał towaru z Chin, ponieważ to może znacznie wydłużyć czas oczekiwania na przesyłkę, a zwrot towaru może być utrudniony,

2. zakupiliśmy rzecz w sklepie stacjonarnym – przed dokonaniem zakupu musimy zapytać sprzedawcę, czy dany sklep zgadza się na zwrot pełnowartościowego towaru. To sprzedawca określa w regulaminie sklepu, czy będziemy mogli zwrócić towar i w jakim terminie.
 

A jeśli towar, który zakupiliśmy jest wadliwy?

Możemy wówczas złożyć reklamację:

1. z tytułu gwarancji – podstawą złożenia reklamacji jest karta gwarancyjna, która musi zawierać prawa i obowiązki kupującego oraz gwaranta. Odpowiedzialność za załatwienie reklamacji spoczywa wówczas na gwarancie, wskazanym w karcie gwarancyjnej. Sprzedawca jest wówczas jedynie pośrednikiem między konsumentem, a gwarantem. Nie wszystkie towary mają dołączone karty gwarancyjne (dołączanie kart gwarancyjnych do towarów jest dobrowolne). To gwarant określa, na jaki czas wystawia kartę gwarancyjną np. na 3 miesiące, 1 rok lub dożywotnio.

2. z tytułu niezgodności towaru z umową – jeśli wybierzemy ten sposób reklamacji, odpowiedzialność za załatwienie sprawy spoczywa na sprzedawcy, u którego zakupiliśmy towar. Ochrona kupującego wynosi wówczas dwa lata od daty otrzymania towaru. Sprzedawca powinien w terminie 14 dni ustosunkować się do naszych roszczeń reklamacyjnych, a jeśli tego nie zrobi domniemywa się, że uznał naszą reklamację. Znamiennym w sprawie jest to, że w pierwszej kolejności możemy domagać się naprawy lub wymiany rzeczy. 

Uwaga! To konsument wybiera podstawę prawną reklamacji – nie sprzedawca. Nie podpisuj protokołu reklamacyjnego bez przeczytania. 

W przypadku nieuznania reklamacji konsument może zwrócić się o pomoc prawną do Inspekcji Handlowej. Na wniosek kupującego wdrażana jest procedura pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Polega ona na polubownych i ugodowych negocjacjach z przedsiębiorcą w celu doprowadzenia stron konfliktu do porozumienia. 

Inspekcja Handlowa w Kielcach zaprasza konsumentów, którzy chcą uzyskać porady prawnej, pod numer telefonu: 41 366 19 41 wew. 104 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30). 

Wszystkim Mamom w dniu Ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz
pogody ducha, uśmiechu i radości każdego dnia.