ZATORY PŁATNICZE W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ - PREZES UOKIK NAŁOŻYŁ 3 MLN ZŁ NA SPÓŁKĘ NEUCA

Zatory płatnicze w branży farmaceutycznej - Prezes UOKiK nałożył 3 mln zł na spółkę Neuca

09.02.2022 r.

  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 3 mln zł kary na spółkę Neuca.
  • To dotychczas najwyższa kara nałożona w postępowaniach antyzatorowych.
  • Prezes Urzędu wydał również pięć decyzji, w których odstąpił od wymierzenia kary pieniężnej wobec przedsiębiorców.

Neuca S.A. to kolejna spółka ukarana za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych na rzecz swoich kontrahentów. Tym razem Prezes UOKiK przyjrzał się branży farmaceutycznej.

Postępowanie w przedmiocie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych potwierdziło, że praktyką spółki Neuca było opóźnianie się z zapłatą wynagrodzenia swoim kontrahentom - mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Administracyjna kara pieniężna nałożona przez Prezesa UOKiK wyniosła ponad 3 miliony zł.

Wysokość sankcji pieniężnej – z uwagi na obowiązujący wzór - odzwierciedla skalę wygenerowanego przez spółkę zatoru płatniczego w gospodarce, który w badanym okresie przekroczył miliard złotych.

Zgodnie z przepisami, wysokość kary administracyjnej obliczana jest według wzoru i oprócz wysokości niezapłaconego w terminie świadczenia pieniężnego, zależy również od obowiązujących w momencie wydania decyzji odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych oraz długości samego opóźnienia. Interwencja Prezesa Urzędu w sprawach dotyczących zatorów płatniczych jest możliwa, jeśli  w ciągu 3 kolejnych miesięcy suma wartości wszystkich świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie przez przedsiębiorcę na rzecz jego kontrahentów przekracza 2 mln złotych.

- Działania Neuca S.A. są o tyle naganne, że dotyczą spółki z branży farmaceutycznej, która nie ucierpiała w dobie pandemii i od której sprawnego funkcjonowania zależy zdrowie wielu Polaków. Nie ma tym samym usprawiedliwienia dla sytuacji, w której jeden z największych na rynku farmaceutycznym podmiotów nie reguluje terminowo swoich zobowiązań i finansuje własną działalność kosztem innych przedsiębiorców – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że nie było racjonalnego uzasadnienia dla opóźnień w płatnościach. Wyjaśnienia spółki, wskazujące na trudną sytuację i brak otrzymywania płatności od swoich kontrahentów - nie znalazły potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.

Odstąpienie od wymierzenia kary - pięć decyzji

Dodatkowo, Prezes UOKiK stwierdził nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem się świadczeń pieniężnych przez pięciu przedsiębiorców:

  • Anwim S.A. z Warszawy – spółka zajmująca się hurtową sprzedażą paliw,
  • Zakłady Mięsne Skiba S.A. z Chojnic – spółka z branży przetwórstwa mięsa,
  • Amica S.A. z Wronek - producent sprzętu gospodarstwa domowego,
  • Oninnen sp. z o.o. z Warszawy – zajmująca się sprzedażą hurtową,
  • Altrad-Mostostal S.A. z Siedlec - działająca w branży budowlanej.

Wobec tych firm Prezes UOKiK odstąpił od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.  Aktualne brzmienie obowiązujących przepisów ustawy antyzatorowej obliguje Prezesa UOKiK do każdorazowego odstąpienia od wymierzania kary w sytuacji, gdy suma świadczeń pieniężnych nieotrzymanych oraz otrzymanych po terminie przez te firmy jest wyższa od wygenerowanego przez nie zatoru.

Wejdź na stronę poświęconą zatorom płatniczym

Przykłady obliczania kar dla konkretnych kwot długów, a także najważniejsze informacje o kompetencjach Prezesa UOKiK w obszarze zatorów płatniczych, można znaleźć na specjalnie uruchomionej stronie internetowej. Czym są zatory, kiedy może zająć się nimi Prezes Urzędu, jak można zgłosić, że przedsiębiorca nie płaci i kto może to zrobić?

Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi znajdziesz na zatoryplatnicze.uokik.gov.pl


Pliki do pobrania: