POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH


Pozasądowe rozwiązywanie sporów, w skrócie ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) - to polubowne postępowania prowadzone w sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Nowa procedura, wprowadzona ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, jest szybsza, bezpłatna i znacznie mniej sformalizowana niż postępowanie przed sądem powszechnym.W osiągnięciu porozumienia pomagają niezależni i bezstronni eksperci - mediatorzy.