WAŻNA INFORMACJA
Od 25 maja 2020 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach została przywrócona bezpośrednia obsługa interesanta.
Mając na uwadze obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii przyjmowanie interesantów odbywać się będzie wyłącznie z zachowaniem wysokiego reżimu sanitarnego.
Interesanci są zobowiązani do posiadania i noszenia maseczek ochronnych na terenie inspektoratu, a także do dezynfekcji rąk środkiem znajdującym się przy wejściu.
Każdej osobie wchodzącej do budynku zmierzona zostanie temperatura ciała.
Dziękuję za zrozumienie.
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach
Urszula Łutczyk