SENIORALIA 2021

SENIORALIA 2021

W dniu 8 września 2021 roku w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, w ramach promocji Programu Wieloletniego „Senior +” odbyły się V SENIORALIA

10.09.2021 r.


W dniu 8 września 2021 roku w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, w ramach promocji Programu Wieloletniego „Senior +” odbyły się V SENIORALIA. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach podobnie jak w latach ubiegłych wziął w nich czynny udział. Impreza została zorganizowana przez Pana Zbigniewa Koniusza - Wojewodę Świętokrzyskiego i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko seniorów, ale także mieszkańców regionu i turystów. W trakcie tegorocznych Senioraliów można było posłuchać zespołów muzycznych, zwiedzić Muzeum Wsi Kieleckiej, odwiedzić stoiska z rękodziełami, wziąć udział w warsztatach garncarskich czy wypieku chleba.
Poza częścią artystyczną oraz warsztatową zaprezentowaną przez seniorów, elementem dodatkowym wydarzenia były stoiska informacyjne służb i instytucji działających również na rzecz seniorów w zakresie ich aktywizacji, profilaktyki zdrowia oraz bezpieczeństwa. W Senioraliach oprócz Inspekcji Handlowej w Kielcach wzięli udział m.in. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologicza, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komenda Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz spółki: Polska Grupa Energetyczna  i Uzdrowisko Busko Zdrój.W ramach włączenia się we wspólną akcję na rzecz osób starszych Inspekcja Handlowa w Kielcach zorganizowała stoisko tematyczne „Bezpieczny senior-konsument”. Dla uczestników wydarzenia dostępne były różnego rodzaju gadżety, ulotki i broszury informacyjne pod kątem bezpieczeństwa, oznakowania produktów, a także reklamacji towarów. Oddelegowani pracownicy udzielali porad konsumenckich, informowali jakie działania podjąć i gdzie udać się w przypadku problemów z reklamacją wadliwych produktów bądź niewłaściwie wykonanych usług. Inspektorzy zachęcali również do skorzystania z formy polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) oraz Sądu Polubownego działającego przy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.